9.2 / 10426 beoordelingen
9.2 / 10426 beoordelingen
Logo

6 maart 2024

Privacy verklaring en cookiebeleid

 

Wij hechten grote waarde aan uw privacy en streven ernaar om uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en transparante manier te verwerken. Deze privacyverklaring heeft als doel u duidelijke en begrijpelijke informatie te verschaffen over welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

De meerderheid van de persoonsgegevens die wij verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van uw aanvraag of bestelling. Ook maken wij ook gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. 

Wij voldoen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), om ervoor te zorgen dat uw privacy te allen tijde wordt gerespecteerd en beschermd.  

Als u vragen heeft, of meer wilt weten over wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Velderhof. 

 

Inhoudsopgave 


 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: 
Velderhof B.V.  

Velderhof 
Postbus 15
1250AA Laren 
info@velderhof.nl

 

Wat betekent dat voor mij? 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring. 
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot wat strikt noodzakelijk is voor de dienstverlening die u van ons wil ontvangen, bijvoorbeeld door keuzemogelijkheden of instellingen aan te bieden. 
 • U eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist. 
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze verplichtingen leggen wij ook op aan derde partijen die persoonsgegevens namens ons verwerken. 
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

 

Welke gegevens worden er van mij verwerkt? 
Informatie die inzicht biedt in uw identiteit en activiteiten, valt onder persoonsgegevens. Deze gegevens zijn echter alleen bij ons bekend, wanneer u deze informatie expliciet met ons hebt gedeeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een brochure of thuisdemonstratie aanvraag of door een aankoop bij ons te doen. Alleen dan hebben wij inzage in persoonlijke details zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, IP-adres of cookie-ID.  
 
Om uw privacy te waarborgen, hebben wij de mogelijkheid om bijvoorbeeld uw online gedrag op onze website (deels) te anonimiseren, waarbij alle gegevens worden verwijderd die u kunnen identificeren. Wanneer het niet langer mogelijk is om op basis van deze gegevens vast te stellen over wie ze gaan, worden ze niet meer beschouwd als persoonsgegevens. In dat geval spreken we van anonieme gegevens in plaats van persoonsgegevens, wat bijdraagt aan uw privacybescherming. Wij hebben onder andere toegang tot de volgende gegevens: 

 • Uw gedrag op de website (datum, tijd en frequentie).
 • Hoe u op de website bent gekomen (voorafgaande website, hyperlink enz.).
 • Het aantal verstuurde gegevens.
 • Welke browser en versie u gebruikt.
 • Het door u gebruikte besturingssysteem.
 • Uw internet service provider.
 • Indien u een aanvraag heeft gedaan; NAW, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Bij een aankoop; NAW, bestelgegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

 

Waarom worden er gegevens van mij verwerkt? 

Welke persoonsgegevens wij van u verwerken en met welk doel, wordt bepaald door uw instellingen, keuzes en handelingen op onze website en uw aankoopgedrag. Velderhof maakt gebruik van uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden: 

 • Voor de uitvoering van opdrachten. 
 • Om u op de hoogte te houden van de status van uw opdracht. 
 • Beantwoorden van door u gestelde vragen.
 • Afhandelen van klachten. 
 • Verzoeken om informatie, veelgestelde vragen. 
 • Analyses voor procesverbetering. 
 • Voor informatieve doeleinden over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, via post, telefoon of e-mail. 
 • Verzending van nieuwsbrieven, zowel digitaal als per post. 
 • Ter ondersteuning van communicatie en marketing campagnes.
 • Anoniem gebruik van gegevens voor analyses, waarmee we klanttevredenheid willen verhogen en onze diensten, producten en website willen verbeteren. 
 • Ontwikkeling van producten, diensten en marktonderzoek.
 • Voor het verbeteren van de gebruikerservaring op de website.


Cookies 
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet goed meer.  
 
Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). 

Cookieinstellingen aanpassen

Afhandelen bestelling 
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. 
 
Hiervoor gebruiken wij uw; e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, geboortedatum, naw-gegevens, geslacht en betalingsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. 
 
Nieuwsbrief 
Wanneer u bij ons een aankoop doet en uw e-mailadres achterlaat of u inschrijft voor de nieuwsbrief, ontvang u regelmatig een e-mail van ons met voor u relevante aanbiedingen, leuke acties, informatie en tips over comfortabel zitten. U kunt zich ieder gewenst moment voor deze berichten afmelden. Dat kan met de 'afmelden’-link in onze mails (onderaan de e-mail). 
 
Locatiegegevens 
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd. Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Daar hebben wij geen controle over. Lees dus altijd ook de privacyverklaringen van de desbetreffende aanbieder. 

 

Hoe kunnen mijn gegevens voor marketing worden verwerkt?  

Velderhof gebruikt Google Analytics om gegevens te verzamelen. We hebben deze gegevens nodig om te begrijpen hoe men onze website gebruikt, zodat we het ontwerp en de functionaliteit ervan kunnen verbeteren. We hebben de gegevens ook nodig om optimaal resultaat uit onze marketingcampagnes te halen. 

Indien u toestemming geeft op ons cookiebeleid en u uw gegevens zelf met ons deelt, bijvoorbeeld door een aanvraagformulier in te vullen, kunnen onze marketingpartners uw interacties op onze site verwerken en koppelen aan uw interacties op andere websites waar zij actief zijn en waar u ook toestemming hebt verleend. Op basis hiervan kunnen voorspellingen worden gemaakt over uw wensen en voorkeuren. Met deze aannames kunnen we bepalen welke aanbiedingen en advertenties wellicht het meest interessant voor u zijn.  
 
Advertenties 
Onze website vertoont advertenties. Deze publiceren wij niet zelf, dat doen advertentiebureaus waarmee wij samenwerken. Deze bureaus houden bij of u de advertenties leuk vindt, en gebruiken die informatie om in de toekomstgerichte, leuke of interessante advertenties en aanbiedingen te doen. 

Op websites waar advertenties van ons of andere adverteerders met behulp van marketingcookies of vergelijkbare technieken worden weergegeven worden vaak geautomatiseerde biedingssystemen gebruikt. Hiermee kunnen adverteerders automatisch biedingen doen om een advertentie te tonen. Wij kunnen ook gebruikmaken van marketingcookies om de inhoud van onze website zo goed mogelijk aan te passen aan uw voorkeuren. 

Ter bescherming van uw privacy delen wij uw naam niet met onze marketingpartners. Uw klikgedrag wordt gekoppeld aan een pseudoniem nummer (cookie-ID of gebruikers-ID), dat onze marketingpartners doorgaans niet kunnen herleiden tot uw werkelijke identiteit. 

 

Welke partijen kunnen mijn gegevens ontvangen?  

Wanneer u ervoor kiest om uw gegevens met ons te delen, kunnen derde partijen zoals marketingpartners, analysetools (zoals Google Analytics) en advertentieplatforms deze ontvangen om gerichte marketingactiviteiten uit te voeren. Deze gegevens worden bij het verwerken direct geanonimiseerd door deze partijen en in een groter geheel gebruikt om klantprofielen te maken. 


Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?  

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom verzamelen en verwerken wij uw gegevens, zoals cookies, met uw toestemming. Wij maken gebruik van verschillende tracking tools, waaronder Matomo Analytics, HubSpot Analytics, Hotjar, Google Analytics en Facebook Pixel, om waardevolle informatie te verkrijgen. Wij raden aan het privacybeleid van deze diensten te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen met betrekking tot het bewaren van gegevens.


Waar worden mijn gegevens opgeslagen? 

(Persoons)gegevens die Velderhof bijhoudt worden binnen de EU opgeslagen.


Hoe worden mijn gegevens beveiligd? 

Bij Velderhof nemen wij zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Dit doen wij volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Eén van de technische maatregelen is dat gegevens die u via een formulier op onze website invult, versleuteld (onleesbaar) en via een beveiligde (SSL) verbinding verzonden worden.

Organisatorisch nemen wij onder andere maatregelen die ertoe leiden dat alleen bevoegde medewerkers van Velderhof uw gegevens mogen en kunnen inzien. Deze medewerkers hebben dan ook alleen toegang tot uw (persoons) gegevens voor zover dit noodzakelijk is om hun functie uit te voeren.


Welke rechten heb ik in verband met mijn persoonsgegevens? 

U heeft de volgende rechten: 

 • Inzage en uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen. 
 • Het laten corrigeren van fouten. 
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens. 
 • Intrekken van toestemming. 
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik. 

 

Indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onjuist verwerken, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt tevens een mail sturen naar info@velderhof.nl met uw verzoek tot wijzigingen. 


Hoe zit het met wijzigingen in deze privacyverklaring? 


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U kunt aan de datum bovenaan deze pagina zien wanneer de privacyverklaring is gewijzigd.  

 

Waar kan ik terecht met vragen? 


Heeft u vragen, of wil u een verzoek tot inzage van uw persoonsgegevens doen? Stuur dan een e-mail naar info@velderhof.nl met daarin uw naam, telefoonnummer, postcode en huisnummer. Uw verzoek wordt binnen 30 dagen behandeld. 
 
 
Adres: 
Velderhof
Postbus 15
1259AA Laren

E-mail: 
info@velderhof.nl

Telefoon:  
0499-729 366 

VH klantenservice

Hallo, waar kan ik u mee helpen?

Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Neem gerust contact op met onze klantenservice. We denken graag met u mee.

phone
Bel de klantenservice
0499 72 93 66

Doordeweeks van 8.00-18:00
Zaterdag van 9.00-17.00

mail icon
Stuur ons een e-mail
info@velderhof.nl

Binnen 1 werkdag antwoord.

VH klantenservice